Nastavení cookies
Hotovo Přijmout vše

Prohlášení o ochraně osobních dat


Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Chňapičky.cz - Jitka Hrudičková a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se Jitka Hrudičková zavazuje řídit:

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Zákazník využíváním služeb dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na chnapicky@seznam.cz

 
Provozováno na systému Ebenit - Tvorba webu a eshopu.
STATUS_IS__APP_RUNNING